سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.

مراسم معارفه جناب آقای دکتر امامی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت آسیای آرام

مراسم معارفه جناب آقای دکتر امامی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت آسیای آرام

مراسم معارفه آقای دکتر امامی به عنوان مدیر عامل شرکت آسیای آرام

مراسم معارفه جناب آقای دکتر امامی بعنوان مدیر عامل جدید شرکت آسیای آرام با حضور مدیرعامل شرکت بین المللی ساروج بوشهر جناب مهندس تابش و اعضای هئیت مدیره شرکت آسیای آرام و با حضور جمعی از پرسنل شرکت انجام شد در این مراسم ضمن معارفه آقای دکتر امامی تشکر و قدردانی از جناب آقای مهندس شمسی مدیر عامل سابق شرکت که به مقام بازنشستگی نائل شدند نیز به جهت انجام خدمت صادقانه و توانمد ایشان گردید.

Translate »