سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.

Carousel Post Element

برگزاری انتخابات شورای کارگری

برگزاری انتخابات شورای کارگری

تقدیر و قدردانی از کارگران نمونه و شایسته

تقدیر و قدردانی از کارگران نمونه و شایسته

آیین تقدیر و‌تشکر از زحمات آقای دکتر رحیمی در طی زمان عضویت در هیات مدیره و تودیع ایشان

آیین تقدیر و‌تشکر از زحمات آقای دکتر رحیمی در طی زمان عضویت در هیات مدیره و تودیع ایشان

مراسم معارفه آقای سید احمد میری قلعه سری عضو جدید هیات مدیره

مراسم معارفه آقای سید احمد میری قلعه سری عضو جدید هیات مدیره

دیدار نوروزی مدیر عامل کارخانه سیمان کنگان و مدیر عامل شرکت آسیای آرام با امام جمعه کنگان

دیدار نوروزی مدیر عامل کارخانه سیمان کنگان و مدیر عامل شرکت آسیای آرام با امام جمعه کنگان

دیدار مدیران عامل شرکت های ساروج و آسیای آرام با فرماندار محترم شهرستان کنگان

دیدار مدیران عامل شرکت های ساروج و آسیای آرام با فرماندار محترم شهرستان کنگان

برگزاری انتخابات شورای کارگری

برگزاری انتخابات شورای کارگری

تقدیر و قدردانی از کارگران نمونه و شایسته

تقدیر و قدردانی از کارگران نمونه و شایسته

آیین تقدیر و‌تشکر از زحمات آقای دکتر رحیمی در طی زمان عضویت در هیات مدیره و تودیع ایشان

آیین تقدیر و‌تشکر از زحمات آقای دکتر رحیمی در طی زمان عضویت در هیات مدیره و تودیع ایشان

مراسم معارفه آقای سید احمد میری قلعه سری عضو جدید هیات مدیره

مراسم معارفه آقای سید احمد میری قلعه سری عضو جدید هیات مدیره

دیدار نوروزی مدیر عامل کارخانه سیمان کنگان و مدیر عامل شرکت آسیای آرام با امام جمعه کنگان

دیدار نوروزی مدیر عامل کارخانه سیمان کنگان و مدیر عامل شرکت آسیای آرام با امام جمعه کنگان

دیدار مدیران عامل شرکت های ساروج و آسیای آرام با فرماندار محترم شهرستان کنگان

دیدار مدیران عامل شرکت های ساروج و آسیای آرام با فرماندار محترم شهرستان کنگان

برگزاری انتخابات شورای کارگری

برگزاری انتخابات شورای کارگری

تقدیر و قدردانی از کارگران نمونه و شایسته

تقدیر و قدردانی از کارگران نمونه و شایسته

آیین تقدیر و‌تشکر از زحمات آقای دکتر رحیمی در طی زمان عضویت در هیات مدیره و تودیع ایشان

آیین تقدیر و‌تشکر از زحمات آقای دکتر رحیمی در طی زمان عضویت در هیات مدیره و تودیع ایشان

مراسم معارفه آقای سید احمد میری قلعه سری عضو جدید هیات مدیره

مراسم معارفه آقای سید احمد میری قلعه سری عضو جدید هیات مدیره

دیدار نوروزی مدیر عامل کارخانه سیمان کنگان و مدیر عامل شرکت آسیای آرام با امام جمعه کنگان

دیدار نوروزی مدیر عامل کارخانه سیمان کنگان و مدیر عامل شرکت آسیای آرام با امام جمعه کنگان

دیدار مدیران عامل شرکت های ساروج و آسیای آرام با فرماندار محترم شهرستان کنگان

دیدار مدیران عامل شرکت های ساروج و آسیای آرام با فرماندار محترم شهرستان کنگان

Translate »