سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.

پاکسازی ساحل شرکت در هفته محیط زیست

پاکسازی ساحل شرکت در هفته محیط زیست

پاکسازی ساحل شرکت در هفته محیط زیست

پاکسازی ساحل شرکت با حضور رئیس محترم محیط زیست شهرستان کنگان،مدیرعامل محترم،کارکنان و همکاران از کارخانه سیمان و پرسنل شرکت آسیای آرام انجام گرفت.

Translate »