سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.

اعضای هئیت مدیره

جناب آقای محمد یاسر رضا بخش مقدم رئیس هئیت مدیره

جناب آقای مهندس مهدی کرم نیا جهان آباد عضو هئیت مدیره

جناب آقای امیر محمد رحیمی عضو هئیت مدیره

Translate »