سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.

اعضای هئیت مدیره

جناب آقای دکتر محمد صالح امامی مدیر عامل و نائب رئیس هئیت مدیره

جناب آقای محمد یاسر رضا بخش مقدم عضو هئیت مدیره

جناب آقای امیر محمد رحیمی عضو هئیت مدیره

جناب آقای امیر حسین اسکندری عضو هئیت مدیره

جناب آقای محسن جمال پور نجم آباد عضو هئیت مدیره

Translate »