سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.

مراسم معارفه آقای سید احمد میری قلعه سری عضو جدید هیات مدیره

مراسم معارفه آقای سید احمد میری قلعه سری عضو جدید هیات مدیره

معارفه جناب آقای سید احمد میری قلعه سیری عضو جدید هیات مدیره شرکت آسیای آرام

 

 در این مراسم آقای محمدی معاونت امور شرکتها و مجامع هلدینگ سیدکو و آقای دکتر پورنظری مدیر عامل شرکت بین المللی ساروج بوشهر و آقای مهندس علی آبادی رئیس هیات مدیره شرکت آسیای آرام همچنین آقای مهندس سیستانی عضو هیات مدیره و آقای دکتر امامی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت داشتند

Translate »