سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.

برگزاری انتخابات نماینده کارگران در صندوق وام کارکنان

برگزاری انتخابات نماینده کارگران در صندوق وام کارکنان

برگزاری انتخابات نماینده کارگران در صندوق وام کارکنان

برگزاری انتخاب نمایندگان جدید کارگران در صندوق وام با شرکت اعضای صندوق در تاریخ هفتم خرداد ماه سال جاری برگزار شد.نتیجه آراء صندوق در دفتر مدیر عامل محترم و با حضور مدیر اداری و مالی و جمعی از پرسنل شرکت برگزار شد و پس از بازگشایی صندوق نتیجه آراء به شرح ذیل اعلام گردید:

 

 

نفر اول جناب آقای مهندس بهی 

نفر دوم جناب آقای لشکری

 

Translate »