سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.

برگزاری انتخابات شورای کارگری

برگزاری انتخابات شورای کارگری

برگزاری انتخابات شورای کارگری با حضور نماینده محترم اداره کار شهرستان کنگان و پرسنل زحمت کش شرکت آسیای آرام برگزار گردید که آقایان رضا بی ننده و سالم حسینی بعنوان نفرات اصلی و آقایان مهدی پورعبداله و حسن رسولی بعنوان عضو عدل البدل انتخاب شدند.

Translate »