سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.

مشخصات:

اسکله 5،000 هزار تنی : پیشانی 58 متر و با عمق آب 7 متر 

Translate »