سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.

آیین تقدیر و‌تشکر از زحمات آقای دکتر رحیمی در طی زمان عضویت در هیات مدیره و تودیع ایشان

آیین تقدیر و‌تشکر از زحمات آقای دکتر رحیمی در طی زمان عضویت در هیات مدیره و تودیع ایشان

آیین تقدیر و‌تشکر از زحمات آقای دکتر رحیمی در طی زمان عضویت در هیات مدیره و تودیع ایشان در محل شرکت آسیای آرام طی جلسه ای با حضور اعضای هیات مدیره صورت پذیرفت.

آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان در تمام مراحل زندگی

Translate »