سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.

معدن تنگ Zendan

 مساحت حدود ۵/۳۵ کیلومتر مربع

 نوع ذخیره سازی (آهک ، مارن و سنگ لاشه)

کارخانه تولید مواد (آهک و مارن)

 فروش سنگ لاشه به شرکت های منطقه (ساخت و ساز ساحل)

 ظرفیت برداشت سالانه ۱,۹۵۰,۰۰۰ تن

Translate »