دیدار مدیران بانک تجارت با مدیرعامل

دیدار مدیران بانک تجارت با مدیرعامل

دیدار جناب آقای مختاری رئیس شعب بانک های جنوب کشور با همراهی آقایان ماحوزی معاون بانک تجارت کنگان و آقای حسین زاده معاون شعبه بانک تجارت پتروشیمی پارس با مدیر عامل شرکت آسیای آرام آقای مهندس شمسی که در این بازدید در مورد همکاری های آینده و استفاده از پتانسیل های شرکت جهت بهره برداری بیشتر به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »