سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.

بازدید مدیران حراست بانک ملی از اسکله های شرکت آسیای آرام

بازدید مدیران حراست بانک ملی از اسکله های شرکت آسیای آرام

بازدید مدیران محترم حراست بانک ملی ایران از اسکله های مجموعه آسیای آرام با حضور مدیران عامل شرکت آسیای آرام و سیمان ساروج و مدیران عالی رتبه دو مجموعه

Translate »